CONGRÉS CINEMAULA: CINEMA I EDUCACIÓ, en el marc de la MICE

Sagunt, 17 i 18 de febrer de 2018 Centre Cultural Mario Monreal

L’ús de les imatges per facilitar la comprensió dels missatges ha estat una constant al llarg dels segles fins que l’eclosió del cinema va posar l’audiovisual com a centre fonamental de la cultura moderna. Però, malgrat les recomanacions dels pedagogs , i després de més d’un segle d’existència del cinema, els estaments educatius continuen fent poc cas a la inclusió dels mitjans de comunicación audiovisuals en la dinàmica de l’aprenentatge a les aules i a l’educació en general.

Al segle XXI, en plena societat de la informació, globalitzada per les xarxes i de l’espectacle, la importància del coneixement dels mecanismes audiovisuals nascuts del cinema resulta imprescindible per ajudar a accedir a aquesta societat del coneixement. El cinema i el seu llenguatge aporta un valor didàctic, formatiu, educatiu, crític, però també investigador i productiu i, en qualsevol cas, un valor comunicatiu innegable.

De l’estreta sintonia entre els objectius de la MICE, Mostra Internacional de Cinema Educatiu i el Servei de Formació del Professorat, vehiculat a través dels cefire ARTISTICOEXPRESSIU, i els territorials de València i Sagunt, naix la proposta d’un congrés que servisca de punt de trobada per a educadors i comunicadors del món del cinema.

El congrés CINEMAULA: Cinema i Educació, dins del marc de la MICE, vol ser un espai per que, des de diferents punt de vista , es puga debatre i reflexionar col·lectivament a la llum d’experts dels àmbits del cinema i l’educació, per contribuir al progrés de l’educomunicació, l’alfabetització mediàtica, lectura crítica dels missatges audiovisuals i escriptura conscient i creativa d’imatges, i a l’educació en mitjans de comunicació, a través de la formació del professorat i de tota aquella persona interessada.

Destinataris

●  Professors de tots els nivells educatius
●  Estudiants universitaris de diferents graus, orientats a exercir la docència
●  Educadors en general (mares i pares, formadors , mediadors culturals, etc)
●  Amants del cinema i de l’educació en general

Localització

Congrés CINEMAULA, cinema i educació

dins del marc de la MICE

Sagunt, 17 i 18 de febrer de 2018

Centre Cultural Mario Monreal

organitza

CEFIRE ARTISTICOEXPRESSIU, CEFIRE DE SAGUNT, CEFIRE DE VALÈNCIA del Servei de Formació del Professorat. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

mice , Mostra Internacional de Cinema Educatiu

comité organitzador

Josep Arbiol, Vicente Lorenzo, Ricardo Domínguez, Inés Gail, Alfonso Escrig, Isaac Hernández, Joaquim Montañés.

col·labora

Ajuntament de Sagunt. Regidoria de Cultura i Educació.

Universitat Jaume I de Castelló

Universitat de València. Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa

Grupo Comunicar

Ficiv Festival Internacional de Cine Infantil de València

Filmoteca Valenciana. Institut Valencià de Cultura

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

objectius

  • Analitzar la importància de la formació audiovisual del professorat com a eina fonamental per generar educomunicació amb l’alumnat de tots els nivells de l’ensenyament.
  • Reflexionar sobre diferents metodologies, tècniques i estratègies educatives d’utilització del cinema com a instrument educatiu.
  • Adquirir coneixements fonamentals sobre la importància de l’educomunicació en el procés formatiu de xiquets i joves
  • Adquirir coneixements i habilitats fonamentals d’utilització del cinema com a recurs metodològic en l’educació.
  • Analitzar les experiències humanes de les pel·lícules, amb vista a convertir el cinema en una escola de persones conscients i crítiques.
  • Promoure la pràctica i els valors implícits del cinema escolar.

destinataris

  • Professors de tots els nivells educatius
  • Estudiants universitaris de diferents graus, orientats a exercir la docència
  • Educadors en general (mares i pares, formadors, mediadors culturals, etc)
  • Amants del cinema i de l’educació en general

 

DISSABTE 17 DE FEBRER DE 2018

8:30-09:00 RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
9:00-09:30 INAUGURACIÓ
9:30-10:30

PONÈNCIA INAUGURAL

L’ensenyament de l’audiovisual a la Comunitat Valenciana. Balanç de la situació a 2018 i perspectives de futur.

Javier Marzal

Universitat Jaume I de Castelló (Espanya)

10:30 -11: 30

Els mitjans de comunicació a l’aula: De la lectura crítica a l’escriptura creativa

Eileen Sanabria

Institut Cubà d’Investigació Cultural Juan Marinello (Cuba)

11:30 -12: 00 CAFÉ / NETWORKING
12: 00- 13:00

El que no es veu, no existeix. Educació, maneres de fer cinema (es) i contrarranarratives

Carlos Escaño

Universitat de Sevilla (Espanya)

13:00-14:00

TAULA RODONA

Cinema i valors. El cinema, eina educativa per a una societat millor

Judith Colell. Directora, guionista i productora de cinema

Pedro Solís. Director i guionista de cinema

Agustí Villaronga. Director de cinema, guionista i actor

Modera: Antonio Llorens. Perdiodista i crític de cinema

14:00 -16: 00 DINAR / NETWORKING
16:00 -17: 00

Changes of Education and Teacher Education in Korea

Canvis en l’educació i en la formació dels docents a Korea

Kim Heejoo

Pukyung National University (Korea)

 17:00-18:00

Panorama del cinema fet per xiquets en festivals iberoamericans

Jacqueline Sánchez

Taller Telekids

 18:00-19:00

La difusió dels valors a través del cinema. Educació, cinema i valors

Maite Ruiz

Escriptora, guionista i directora de cinema i televisió

 19:00-20:00

La inclusió en el cinema

Mercedes Ruiz

Coordinadora TRIBU 2.0 i 0 en Conducta

 

DIUMENGE 18 DE FEBRER DE 2018

9:15-10:15 Desenvolupament curricular per a l’educació audiovisual en l’ensenyament primari

Paula Jardón

Universitat de València (Espanya)

10:15-11:15  

Cinema i educació: Expectatives didàctiques

Enrique Martínez-Salanova

Grupo Comunicar

11:15 -11: 45

 CAFÉ / NETWORKING

11:45-12:45

Participació dels cineastes i de l’Acadèmia de Cinema a l’alfabetització visual

Joan Álvarez

Academia del Cine

Projecte de l’Acadèmia “Cinema i Educació”. Ensenyar a veure, a apreciar i a fer cinema per a la construcció de noves audiències.

Marta Tarín

Academia del Cine

12:45 -13: 45

PONÈNCIA CLAUSURA

Cinema a l’escola

Film in schools

Dragan Milinkovic, PHD

Professor Emeritus, Belgrade, Serbia

13:45 -14: 00  CONCLUSIONS I CLAUSURA

 

Congrés CINEMAULA, cinema i educació

PONÈNCIES

DISSABTE 17 DE FEBRER DE 2018

Javier Marzal
Universitat Jaume I (España)

PONÈNCIA INAUGURAL

L’ensenyament de l’audiovisual a la Comunitat Valenciana. Balanç de la situació a 2018 i perspectives de futur

En aquesta ponència s’ofereix una visió panoràmica de l’evolució de l’oferta d’estudis corresponent a la «formació audiovisual», especialment en el context de la Comunitat Valenciana, des de finals de la dictadura fins a l’actualitat. Així mateix, es fa especial incidència en l’àmbit de la formació del professorat en el camp de l’audiovisual i de la comunicació, que es considera de màxima importància estratègica.

Eileen Sanabria
Instituto Cubano de Investigación Cultural
Juan Marinello (Cuba)

Els mitjans de comunicació a l’aula: De la lectura crítica a l’escriptura creativa

Si partim de la idea que un paper fonamental del mestre és el d’aconseguir la mediació entre un patrimoni cultural sempre creixent i en constant transformació, i les personalitats en desenvolupament dels seus educands; llavors seria necessari assumir aquest repte des d’una escola oberta al més ampli procés educatiu. Una tasca que l’escola ha de conscienciar des del vincle de dos plans indispensablement relacionats: la contextualització dels determinants econòmics, polítics, ideològics, culturals dels mitjans i els seus missatges, amb vista a una lectura crítica -estètica, ètica, ideològica- de seus continguts i, de l’altra, l’apropiació dels sabers i llenguatges propis dels mitjans i tecnologies de comunicació de manera que puguin ser integrats, creativament, a la vida quotidiana.

La present ponència treballa des d’aquesta perspectiva. Des de la inclusió des de les edats més primerenques, d’una Educació per a la Comunicació-, a través de les qual s’obri el camí perquè el món d’imatges pugui convertir-se en una experiència lúdica i alhora d’aprenentatge, molt més intensa i productiva de el que és actualment i més d’acord al tipus de socialització que han de promoure els educadors.

Carlos Escaño
Universidad de Sevilla (España)

El que no es veu, no existeix. Educació, maneres de fer cinema (s) i contrarranarratives

Ens plantejava Ramon Breu (2010) que la informació no és la relació d’una sèrie de fets que succeeixen o han succeït, sinó un conjunt pràcticament infinit de discursos que tracten d’explicar-los i que pretenen donar-los sentit. Hi ha un exercici massmediàtic que configura l’ampli imaginari informatiu que fem servir. Aquest exercici és audiovisual en un tant per cent molt elevat i procurat per poders fàctics i institucionals. Aquesta ponència plantejaria com és la configuració d’aquesta realitat hegemònica, i la necessitat d’un exercici deconstructiu i crític per combatre els seus biaixos, interessos, tergiversacions, i tantes vegades, fal·làcies en nom del benefici corporatiu. L’educació és l’eina clau per a la combatre aquests discursos i l’estudi de l’audiovisual, incloent les contranarratives cinematogràfiques, és un dels seus grans aliats instrumentals, per desenvolupar alternatives.

TAULA RODONA

Cinema i valors. El cinema, eina educativa per a una societat millor

Judith Colell
Directora, guionista i productora de cinema

Pedro Solís
Director i guionista de cinema

Agustí Villaronga
Director de cinema, guionista i actor

Modera: Antonio Llorens
Periodista i crític de cinema

Kim Heejoo
Pukyung National University (Korea)

Canvis d’educació i educació dels professors a Korea

Changes of Education and Teacher Education in Korea

L’educació coreana respon als canvis en la societat i els estudiants de diverses maneres. Els problemes en la crisi de l’educació escolar condueixen a mètodes d’aprenentatge més eficaços i a la revisió dels objectius educatius de diverses maneres. Els canvis en el comportament dels estudiants, els canvis en el domini cognitiu i la manca de motivació s’han convertit en seriosos desafiaments educatius. L’educació dels professors, d’altra banda, encara no està preparada per respondre. Els professors, com els estudiants en el futur, haurien de poder exercir un paper actiu com a comunicadors culturals. Els professors, com els estudiants en el futur, haurien d’estar preparats com a agents subjectius dels mediadors culturals

Korean education responds to changes in society and students in a variety of ways. Problems in school education crisis lead to more effective learning methods and revision of educational goals in various ways. Students’ behavior changes, cognitive domain changes and lack of motivation have become serious educational challenges. Teacher education, on the other hand, is not yet ready to respond. Teachers, like students in the future, should be able to play an active role as cultural communicators. Teachers, like students in the future, should be prepared as subjective agents of cultural mediators

Jacqueline Sánchez
Taller Telekids

Panorama del cinema fet per xiquets en festivals iberoamericans

En els últims anys s’ha ampliat la producció audiovisual per part de xiquets i adolescents de tot el món. Moltes d’aquestes produccions realitzades ja sigui dins l’entorn escolar o en activitats extraescolars estan participant en certàmens audiovisuals dedicats exclusivament als més joves. Sabent que a la majoria dels països l’educació mediàtica no està implantada, sorgeixen algunes inquietuds relacionades amb el cinema fet per nens, com per exemple: quina és la qualitat tècnica i de producció d’aquest tipus de cinema? Quines temàtiques desenvolupen en les seves produccions? Quins objectius tenen aquestes iniciatives de formació audiovisual? ¿En quina mesura els festivals de cinema fets per xiquets a Iberoamèrica impulsen aquestes accions? Una visió panoràmica d’aquestes experiències ens ajudarà a comprendre aquest fenomen en el qual nombrosos xiquets estan aprenent a fer cinema a través de la pràctica, i participant en samples i certàmens audiovisuals.

Maite Ruiz de Austri
Escritora, guionista i directora de cinema i televisió

La difusió dels valors a través del cinema. Educació, cinema i valors

Des dels seus orígens, el cinema ha transmès coneixements i informacions, conceptes, pautes de conducta, creences i comportaments. Això té a veure amb com funcionen els mecanismes de l’aprenentatge en el ser humà: un concepte o una idea es interioritza i s’aprèn sense esforç i es converteix en una experiència inolvidable si s’impliquen els sentiments i les emocions. És el que ens passa a tots quan veiem una pel·lícula. En el cas dels nens, el poder de suggeriment de les pel·lícules resulta reforçat pel fet que viuen un període en què s’assimilarà millor la informació que configura els nostres valors i la nostra identitat personal i social.

Això és, precisament, el que converteix al cinema en una formidable eina educativa especialment en la difusió dels valors.

Mercedes Ruiz
Coordinadora TRIBU 2.0 i Cero en Conducta

La inclusió en el cinema

Quan s’apaguen les llums en una sala de cinema, quedis absort amb la pantalla i amb un relat que atrapa i juga amb les teues emocions. Aquesta sala inclusiva, pagues una entrada i ningú s’adreça a la teua classe social, ni en el teu gènere, ni en la teua edat, ni en el teu aspecte físic ..

La pel·lícula va a contar altres vides, realitat o ficció, però … què impedeix en la societat actual repensar aquesta possibilitat inclusiva de les sales de cinema? Una realitat d’inclusió social que no està del tot recolzada. ¿Ens preguntem per l’audiodescripció? Subtítols? Accesibilitat a la sala?

DIUMENGE 18 DE FEBRER DE 2018

Paula Jardón
Universitat de València (España)

Desenvolupament curricular per a l’educació audiovisual en l’ensenyament primari

Des de la invenció del cinema, la imatge animada es converteix en un mitjà de comunicació i desenvolupament cultural, que s’incorpora en l’escola de manera creixent. L’accès a la tecnologia de producció d’imatges animades permet incorporar no nomès l’análisi d’imatges fet pels altres sinò també la producció escolar com a recurs per al desenvolupament del curriculum.

Com es fa i com ha de fer-se l’ensenyament audiovisual? Quines possibilitats i quins reptes ens planteja el desig d’eixamplar les experiències escolars envers el cinema i la producció d’audiovisuals? Cóm fer innovació educativa amb audiovisuals seguint el curriculum?

Enrique Martínez-Salanova
Grupo Comunicar

Cinema i educació: Expectatives didàctiques

L’anàlisi del que s’introdueix en la nostra societat a través del cinema ha de servir per iniciar-se en el coneixement de la vida en grup, de la cultura i en el perfeccionament dels comportaments socials i els valors. Sense el cinema és impossible conèixer la realitat contemporània. Els segles XX i XXI ho han filmat tot. Cal utilitzar les noves tecnologies, cada vegada més al nostre abast, perquè a les aules, en les famílies i en la societat es film i es difonguin cultures i realitzacions personals i socials.

Joan Álvarez
Academia de Cine

Participació dels cineastes i de l’Acadèmia de Cinema a l’alfabetització visual

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya, en el seu compromís amb l’educació audiovisual, està desenvolupant diverses iniciatives per instaurar el millor ensenyament del cinema a les escoles. Aquest conjunt d’accions, que arriben al àmbit internacional, pretenen formar part d’un moviment de renovació del cinema espanyol en què l’Acadèmia de Cinema se situï en primera fila com a motor d’aquest canvi. Una dels projectes encaminats a generar nous públics, crítics i reflexius, és el Portal Educatiu del Cinema Espanyol (PECE) que posarà a disposició dels centres educatius a l’estranger adscrits al ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol una selecció de 100 films nacionals amb valor pedagògic. Les pel·lícules es posaran a disposició dels docents d’aquests centres i aniran acompanyades de guies didàctiques d’alfabetització audiovisual que els orientin en la seva tasca.

Marta Tarín
Academia de Cine

Projecte de l’Acadèmia “Cinema i Educació”. Ensenyar a veure, a apreciar i a fer cinema per a la construcció de noves audiències

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya, tenint com una de les seves prioritats la integració de l’ensenyament del cinema en el sistema educatiu, ha impulsat el projecte “Cinema i Educació”. La institució s’ha compromès a ser el motor d’accions i activitats encaminades a aconseguir un consens educatiu pel qual el cinema estigui present de manera permanent com a eina d’aprenentatge en el desenvolupament intel·lectual dels estudiants, de manera que aquests adquireixin un coneixement adequat de la disciplina cinematogràfica i, especialment, del cinema espanyol. Una comissió de treball integrada per representants dels sectors del cinema i l’educació estan elaborant un document final amb propostes clares i accions viables per integrar el cinema a les escoles, que serà presentat al ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en els propers mesos . Aquest document recull diversos annexos que resumeixen les diferents línies de treball desenvolupades: l’elaboració de dos llistats de pel·lícules espanyoles imprescindibles adaptades als nivells educatius; una anàlisi exhaustiva del panorama actual sobre legislació i normatives a Espanya en matèria de cinema a l’educació, per cada comunitat autònoma; i la creació d’un espai digital obert que reculli totes les pràctiques concretes que existeixen en l’actualitat sobre cinema i educació.

Dragan Milinkovic Fimon, PHD
Professor Emeritus, Belgrade, Serbia

PONÈNCIA CLAUSURA

Cinema a l’escola

Film in schools

El motiu pel qual la pel·lícula entri lentament però segurament a les unitats de classes de les escoles té arrels en la psicologia de l’aprenentatge. L’objectiu de presentar o produir pel·lícules a les aules és canviar el comportament dels estudiants. El rodatge desperta la motivació de la creativitat i l’activitat en els joves i els nens, dins i fora de l’aula. Actualment, les escoles són convencions de joves aficionats al cinema i al cinema. Encara que estem tractant d’organitzar les assemblees de pel·lícules, aquesta no és la manera de demostrar el valor de la pel·lícula a les escoles. Els muntatges de pel·lícules poden ser molt efectius només quan no estan separats del programa, sinó que són tallers pràctics al costat del programa educatiu principal, per a una millor presentació del contingut del seu estudi. Així, mostrar un cert esquema de com treballar no és una idea vana. Pot solucionar els reptes existents en la societat i implementar-los en la pràctica.

The reason that Film is slowly but surely entering in schools’ course-units has roots in psychology of learning. The aim of presenting or producing movie in the classrooms is to change students’ behavior. Filming awakens the motivation of creativity and activity in youth and children, inside and outside of classroom. Nowadays, schools are conventions of young fans of Film and Cinema. Although we’re trying to organize the movie assemblies, this is not the way of substantiating the value of Film in schools. Movie assemblies can be very effective only when they are not separated from the program, but they are practical workshops beside the main educational program, for a better presentation of the content of their study. Thus, showing a certain scheme to how to work is not a vain idea. It can solve the existing challenges in society and implement it in practice.

Consultes: direartisticexpressiu@gva.es

Professorat de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Realitzaran la inscripció a través de la convocatòria del CEFIRE [enllaç]. http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=7085579&usuario=formacion

Resta de participants

La quota general d’inscripció al Congrés CINEMAULA, cinema i educació, per als participants no pertanyents a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana és de 60 €. El pagament es realitzarà mitjançant transferencia bancària.

Número de compte: ES96 0081 7125 9100 0158 2165

Realitzaran la inscripció mitjançant el següent formulari al qual han d’adjuntar còpia de la transferència realitzada en concepte de quota d’ingrés. La quota d’inscripció dóna dret a: acreditació i assistència al Congrés.

Formulari d’inscripció

Termini data d’inscripció

Es tancarà la inscripció en completar aforament, encara que no més tard del 9 de febrer de 2018.