*Ficiv Mitjana

MITJANS ASSOCIATS:

Esta desena edició FICIV ha incorporat en el seu equip a Malu Zamora, periodista independent amb una dilatada experiència en mitjans de comunicació.

Premsa: Ha treballat en ABC en Diari 16, en El País, L’Espanyol i en El Mundo. Igualment ha tingut les seues seccions pròpies en *Hablan, en *Intervíu, en *Cosmopolitan, en *Penthouse…

Televisió: Ha comptat amb seccions pròpies com a presentadora en pantalla i reportera en diferents cadenes com a Tele 5, TVE1, Antena 3, Canal +, i ha treballat amb diferents productores, realitzant, sobretot, periodisme d’investigació.

A part, ha dirigit el gabinet de comunicació de l’ONG *Intervida, i ha impartit cursos de protocol d’actuació en comunicació a les Unitats d’Emergència de la Creu Roja.
Des del 2015 s’ha bolcat a descobrir vides llunyanes en les remotes terres d’Àsia i Sud-amèrica. En els últims temps, s’ha llançat a produir i dirigir cinema independent. Com a directora de llargmetratges és novell.

*Ficiv Mitjana

A continuació trobaren la informació per a l’obtenció de l’acreditació de premsa, amb el detall del procés a seguir per les noves sol·licituds i renovacions en funció del tipus de mitjà.

També trobaren un apartat de preguntes freqüents.
L’acreditació de premsa s’entrega únicament a les persones designades per un mitjà de comunicació ( premsa escrita, mitjans en línia, televisions, ràdios i agències de premsa ) per a realitzar la cobertura del Ficiv.  

Termini Acreditacions Premsa & Professionals

Data límit per a la tramitació de les Acreditacions s’establix per a este any 2023 / 15 de Setembre.

Les Sol·licituds que es reben a partir d’eixa data, s’atendran en funció de les possibilitats Ficiv Media

Per a l’Acreditació per Premsa Escrita es requerix.:
 • Una carta oficial firmada pel redactor/a cap o director/a del teu mitjà en la qual et designe per a cobrir el Ficiv, esmentant les dades sobre el mitjà ( periòdic, revista, etc. ), així com, tirada i periodicitat, especificant amb el major detall possible el tipus de cobertura prevista.
 • Un PDF d’un exemplar recent del teu mitjà..
 • Tres articles recents amb la teua firma publicats en el teu mitjà en format PDF o enllaços web directes..
 • En cas que es vulguen realitzar diverses sol·licituds d’acreditació per a un mateix mitjà, hauran d’incloure’s en la sol·licitud, els noms, cognoms i les funcions dels periodistes encarregats de la cobertura
Per a l’Acreditació Premsa per un Mitjà On.Line es requerix.:
 • Una carta oficial firmada pel redactor/a cap o director/a del mitjà on faça constar els noms i funcions de la (s) persona (s) encarregada (s) de cobrir el Ficiv o, si no es coneixen els noms, número i funcions de l’equip que desitja acreditar i el tipus de cobertura que es preveu dedicar al Ficiv ( nombre d’articles o vídeos )
 • Una presentació general del mitjà ( diari en línia, portal web, etc.), així com la periodicitat i estadístiques de visitants ( visitants únics i pàgines vistes )
 • Tres enllaços web recents cap a reportatges realitzats per l’equip que desitja acreditar.
 • L’Acreditació Premsa ( Només serà Gestionada pel Gabinet Premsa Oficial Ficiv ) AMAROTANGOMEDIA. i No pel Dpt. de Xarxes Socials del Ficiv.
Per a l’Acreditació Premsa per a una Emissora Ràdio es requerix.:
 • Una carta oficial del redactor/a cap del teu mitjà o director/a de programa en la qual et designe per a cobrir el Ficiv, especificant amb el major detall possible el tipus de cobertura prevista i facilitant informació sobre el programa que desitja acreditar-se ( per exemple, si es tracta d’un programa de cinema o generalista, la seua periodicitat, l’hora d’emissió, reemissions, audiència, etc. ) i indicant els noms i funcions de cada persona o, si no es coneixen els noms, número i funcions de l’equip que desitja acreditar.
 • Un exemple recent d’algun dels programes. Preferentment enllaços web directes ( o, alternativament, enviament de l’arxiu per wetransfer, o correu postal en un USB )
Per a l’Acreditació Premsa per a Televisió es requerix.:
 • Una carta oficial del redactor/a cap del teu mitjà o director/a de programa en la qual et designe per a cobrir el Ficiv, especificant amb el major detall possible el tipus de cobertura prevista i facilitant informació sobre el programa que desitja acreditar-se ( per exemple, si es tracta d’un programa de cinema o generalista, la seua periodicitat, l’hora d’emissió, reemissions, audiència, etc. ) i indicant els noms i funcions de cada persona o, si no es coneixen els noms, número i funcions de l’equip que desitja acreditar.
 • Un exemple recent d’algun dels programes. Preferentment enllaços web directes ( o, alternativament, enviament de l’arxiu per wetransfer, o correu postal en un USB))
Per a l’Acreditació Premsa per a una agència es requerix la següent documentació en funció del tipus d’agència:
AGENCIES PREMSA & MÀRQUETING
 • Una carta oficial del redactor/a cap o director/a de l’agència en la qual designe l’equip que cobrirà el Ficiv Nom, cognom i funció de cada membre ( en cas de no conéixer els noms, el nombre de persones i les funcions que exerciran ) especificant amb el major detall possible el tipus de cobertura prevista i en la qual es faça relació dels mitjans als quals proporciona informació..
 • Alguna mostra del material sobre cinema elaborat recentment per l’agència per a la seua difusió en els diferents mitjans de comunicació.
AGÈNCIA TV
 • Una carta oficial del redactor/a cap o director/a de l’agència en la qual designe l’equip que cobrirà el Ficiv nom, cognom i funció de cada membre ( en cas de no conéixer els noms, el nombre de persones i les funcions que exerciran ) especificant amb el major detall possible el tipus de cobertura prevista i  en la qual es faça relació dels mitjans als quals proporciona informació.
 • Alguna mostra del material sobre cinema elaborat recentment per l’agència per a la seua difusió en els diferents mitjans de comunicació.
 • Un exemple recent d’algun dels programes. Preferentment enllaços web directes ( o, alternativament, enviament de l’arxiu per wetransfer, o correu postal en un usb ).
AGÈNCIA FOTOGRÀFICA
 • Una carta oficial del redactor/a cap o director/a de l’agència en la qual et designe per a cobrir el Ficiv, especificant amb el major detall possible el tipus de cobertura prevista i en la qual es faça relació dels mitjans als quals proporciona informació..
 • Enviament d’un enllaç on estiga publicat el treball realitzat per l’agència.
 • Un wetransfer o similar o un enllaç a la web de l’agència amb 20 fotografies en baixa resolució realitzades per tu recentment per a l’agència. El Festival es compromet a destruir les fotos rebudes.
Per a l’acreditació de redactors/as, fotògrafs/as i càmeres TV freelance, estos hauran d’haver rebut un mandat d’un mitjà de comunicació, i es requerix:
 • Una carta oficial del director/a o redactor/a cap d’un dels mitjans amb els quals col·labores en la que se’t designe per a cobrir el Festival, en la qual s’indique la intenció del mitjà de publicar/emetre el teu reportatge, especificant amb el major detall possible el tipus de cobertura prevista ( ex. crònica general del Festival, entrevistes, ressenyes de pel·lícules, etc).
 • Una relació de mitjans amb els quals col·labores habitualment.
 • Si eres redactor/a:  Tres articles recents, amb la teua firma, publicats en el mitjà en format PDF o enllaços web directes.
 • Si eres fotògraf/a: Un wetransfer o similar amb 20 fotografies en baixa resolució realitzades per tu recentment i enviament d’enllaços a mitjans on estiguen publicades les teues fotografies. El Festival es compromet a destruir les fotos rebudes.
 • Si eres càmera: Un wetransfer o similar amb 3 vídeos teus emesos recentment i enviament d’enllaços a mitjans on estiguen publicats els teus treballs.

Coneix-nos més

També pots visitar-nos en les nostres xarxes socials.

Contacte

Suport tècnic

No dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres davant qualsevol dubte.

Copyright © 2024. Tots els drets reservats.